Achivements & Awards

Name of the  Faculty

Particulars

Prin. Dr. Ashok Bhoite

 • Pro-Vice Chancellor, Shivaji University Kolhapur  (From   15 Sept.2012  to  25  Feb.2015)
 • Acting Vice Chancellor, Shivaji University Kolhapur  (From  26 Feb. 2015   to 18 June 2015)
 • Secretary, Rayat  Shikshan Sanstha, Satara  (From 9 May2005  to  9 May2008)
 • Life Member, Rayat Shikshan Sanstha, Satara  (Since 2004)
 • Member- Managing Council, Rayat Shikshan Sanstha , Satara  ( From   May 2014 to May 2017)

Prof. Mrudula  Karni

(Microbiology)

 • Gunwant Shikshak Puraskar 2013 by Rashtriya Bandhuta Sahitya Parishad, Pune.

Dr. Sambhaji Shinde

(Economics)

 • Adarsh Shikshak Puraskar  2010 by Pimpri Chinchwad Municipal Corporation.

Prof. Suryakant Shinde

(Commerce)

 • Adarsh Shikshak Puraskar 2013 by Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation.

Prof. Tulshidas Aphale

(English)

 • Gunwant Shikshak Puraskar 2014  by Rashtriya BandhutaSahitya Parishad, Pune.
 • Adarsh Shikshak Puraskar 2016 by Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation.

Dr. Bandopant Kamble

(Commerce)

 • Gunwant Shikshak Puraskar 2015 by Rashtriya Bandhuta Sahitya Parishad, Pune.

Dr. Sujata Bhoite

(Zoology)

 • Life worker Rayat Shikshan Sanstha, Satara

Dr. Rajendra Raskar

(History)

 • Adarsh Shikshak Puraskar 2012 by Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation.

Dr. Babasaheb Shendage

(Marathi)

 • State Level Rajarshi Chhatrapati Shahu Adarsh Shikshak Puraskar 2013 by Lokranjan Kala Mandal, Nashik
 • Gunwant Shikshak Puraskar 2014 by Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation.
 • Gunwant Shikshak Puraskar 2015 by Rashtriya Bandhuta Sahitya Parishad, Pune.

Dr. Ramesh Ranadive

(Politics)

 • Award for Contribution to Nation Building 2016 by Rotary Literacy Mission, Pune

Dr. Bharati Yadav

(Economics)

 • Rashtradarshan Shaikshanik Puraskar 2012 by International Human Rights Justice Federation, Satara

Dr. Rajendra Bawale

(Marathi)

 • Shrimati Premalatai Chavan Smriti Puraskar 2010 for Comic Story writing by  Premalatai  Chavan Trust, Satara
 • Dr. A.V. Varti Puraskar 2012 for Comic Story writing by Dr. A.V. Varti Trust Nashik
 • Kamala Phadake Puraskar 2015 for Comic Story writing by Kamala Phadake Pratishthan, Pune